TRA CỨU THÔNG TIN BẢO HÀNH

Để kiểm tra thông tin bảo hành của sản phẩm vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây:

Vui lòng nhập đẩy đủ thông tin trước khi tra cứu.

THÔNG TIN BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Tên sản phẩm {{ProductInfo.ProductName}}
Model {{ProductInfo.ProductModel}}
Serial {{ProductInfo.SerialNo}}
PIN {{ProductInfo.PIN}}
Trạng thái Mới tạo Đang kiểm tra Đang bảo hành Hoàn tất Hết hạn bảo hành Tạm khoá Lỗi bảo hành
Ngày kích hoạt {{ProductInfo.StartDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}
Ngày hết hạn {{ProductInfo.EndDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}
'

Lịch sử sửa chữa, bảo hành

# Số phiếu Tên khách hàng Ngày nhận Tình trạng hư hỏng Trạng thái Ghi chú trả máy
{{$index + 1}} {{phieubaohanh.WarrantBill.WarrantBillNo}} {{phieubaohanh.WarrantBill.FullName}} {{phieubaohanh.WarrantBill.ReceivedDate | date: 'dd-MM-yyyy'}} {{phieubaohanh.WarrantBill.DescriptionReceive}} Mới tạo Đang sửa Khách không sửa Sửa xong Đã trả máy {{phieubaohanh.WarrantBill.Complaint == "" ? "không có" : phieubaohanh.WarrantBill.Complaint}}


HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

1. Kích hoạt bảo hành:
VNF  [mã số]   gửi 7039
Ví dụ:  VNF  HD12345 -> 7039

2. Kiểm tra bảo hành:
VNF  [mã số]  gửi 7039
Ví dụ:  VNF  HD12345  -> 7039

Lưu ý: Những trường hợp không thuộc phạm vi bảo hành, Khách hàng có thể chuyển sang Dịch vụ ngoài bảo hành.
Hotline: 0943434326 để được hỗ trợ.